Diensten

Wijk-werk

De klus klaren met wijk-werk

Vanaf 1 januari 2018 is het federaal georganiseerde PWA-stelsel opgehouden te bestaan en ging het over in het nieuwe Vlaamse stelsel ‘wijk-werken’.

Lees meer...

ESF-project De Plek


Wij zijn partner in het ESF-project ‘lokale netwerken voor jongeren’, ‘De Plek’ in Eeklo en omgeving.  Het project heeft als globaal doel de jeugdwerkloosheid in de regio te doen dalen. 

Lees meer...

De Katrol

De Katrol Meetjesland 

De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. We richten ons op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden.

Lees meer...

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

Lees meer...

Archief- en documentbeheer

De Welzijnsband ondersteunt de deelnemende besturen voor het beheer en de organisatie van hun papieren en digitaal archief.

Lees meer...

Arbeidstrajectbegeleiding

Wanneer iemand een leefloon of een equivalent leefloon aanvraagt verwacht het OCMW dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Het OCMW kan ondersteuning bieden in de zoektocht naar werk.

Lees meer...

Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling

De deelnemende besturen kunnen beroep doen op de juridische cel van de Welzijnsband om hun cliënten te begeleiden in een collectieve schuldenregeling en voor juridisch advies allerhande.

Taken:

Lees meer...

Meer artikelen...

  1. Interne audit