Diensten

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

Lees meer...

Archief- en documentbeheer

De Welzijnsband ondersteunt de deelnemende besturen voor het beheer en de organisatie van hun papieren en digitaal archief.

Lees meer...

Arbeidstrajectbegeleiding

Wanneer iemand een leefloon of een equivalent leefloon aanvraagt verwacht het OCMW dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Het OCMW kan ondersteuning bieden in de zoektocht naar werk.

Lees meer...

Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling

De deelnemende besturen kunnen beroep doen op de juridische cel van de Welzijnsband om hun cliënten te begeleiden in een collectieve schuldenregeling en voor juridisch advies allerhande.

Taken:

Lees meer...

Wijk-werk

De klus klaren met wijk-werk

Vanaf 1 januari 2018 is het federaal georganiseerde PWA-stelsel opgehouden te bestaan en ging het over in het nieuwe Vlaamse stelsel ‘wijk-werken’.

Lees meer...

Informatieveiligheid

De Welzijnsband ondersteunt de deelnemende besturen door het aanbieden van de gespecialiseerde dienstverlening van een veiligheidsconsulent.

klik hier voor bezoekschema van de veiligheidsconsulent

Lees meer...

De Katrol

De Katrol Meetjesland 

De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. We richten ons op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden.

Lees meer...

Interne audit

De Welzijnsband werkt samen met de gespecialiseerde vereninging Audio, die interne audits verricht in de deelnemende besturen.