Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

In het Meetjesland werken negen lokale besturen, binnen de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland, samen met de Welzijnsband om deze samenwerking vorm te geven.
 
Hier vindt u het beleidsplan voor de periode 2020-2025: