Informatieveiligheid

 

De Welzijnsband ondersteunt de deelnemende besturen door het aanbieden van de gespecialiseerde dienstverlening van een veiligheidsconsulent.

klik hier voor bezoekschema van de veiligheidsconsulent

De veiligheidsconsultent voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt door de hogere overheid opgelegd aan de OCMW’s die zich sinds 2005 (verplicht) moeten aansluiten bij dit digitaal sociaal netwerk.

 

KSZnetwerk

 

De veiligheidsconsulent is aangesteld conform criteria van het  Toezichtscomité Nr. 99/09 van 9 november 1999 ,  V2002.071.csicpas.nl1 en volgt  de ethische gedragscode voor veiligheidsconsulenten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De veilheidsconsulent werkt het beleid inzake informatie- en IT-veiligheid uit. Hij maakt het informatieveiligheidsplan op en volgt dit op; hij geeft adviezen rond informatieveiligheid, sensibiliseert, voert controles uit, documenteert het beleid en begeleidt de deelnemende besturen bij de toepassing van de geldende wetgeving. Hij controleert de logische en fysieke beveiliging van gegevens, in het bijzonder de uitwissiseling van privacy gevoelige gegevens. Hij treedt op als veiligheidsconsulent opdat het bestuur zou voldoen aan de minimale veiligheidsnormen opgesteld voor databanken als de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Gelet op de vele samenwerkingen van de IT-diensten van gemeente en OCMW's kunnen vanaf eind 2014 de gemeenten een beroep doen op deze dienstverlening. 

De veiligheidsconsulent functioneert als zelfstandige medewerker, onder de rechtstreekse leiding van de secretaris van de Welzijnsband, waarvoor hij opdrachten uitvoert en regelmatig rapporteert, evenals aan de commissie van OCMW-secretarissen van de vereniging.

De veiligheidsconsulent staat in voor de  veiligheid en de  privacy van de persoonsgegevens die door het bestuur worden verwerkt of uitgewisseld; hij verstrekt deskundige adviezen aan het dagelijkse bestuur en voert de door deze laatste aan hem toevertrouwde opdrachten uit (artikel 25  Kruispuntbankwet).

Van dit personeelslid wordt verwacht dat hij de besturen zal begeleiden en adviseren bij de opstarting, concrete realisatie, en opvolging van automatiseringsprojecten in het algemeen en met betrekking tot de aansluiting bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het bijzonder.

De contacten van de veiligheidsconsulent situeren zich zowel op intern vlak met de personeelsleden van de deelnemende OCMW's, gemeenten, als op extern vlak, met de veiligheidsconsulenten van andere OCMW's, instanties en organisaties buiten het OCMW zoals de KSZ, SmalS-MvM, Fedict, Corvé, PODMI, en externe diensten met betrekking tot de veiligheid van persoonsgegevens.