Oprichting

De Vereniging, Welzijnsband Meetjesland, is een zelfstandig publiek rechtspersoon, waarvan de werking is geregeld in titel VIII van het OCMW-decreet, en die werd opgericht om de samenwerking tussen OCMW’s op een aantal beleidsterreinen mogelijk te maken. De statuten van de Vereniging werden, op 2 september 2004, goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

De Vereniging ‘Welzijnsband Meetjesland’ kwam tot stand als een samenwerkingsverband tussen de 12 OCMW’s van de volgende gemeenten van het Meetjesland: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele,St.-Laureins, Waarschoot Zelzate en Zomergem.
Naderhand (half 2005) is ook het OCMW van Kaprijke toegetreden tot de Vereniging, zodat het volledige Meetjesland territoriaal onder de Vereniging valt. Eind 2017 trad ook het OCMW van Wachtebeke toe tot de verenging. De doelstelling van de Vereniging is opgenomen in artikel 2 van de  statuten, waarin is vermeld dat de Welzijnsband tot doel heeft om voor de deelnemende OCMW’s volgende gemeenschappelijke projecten te organiseren:

 

  • de veiligheidsconsultatie voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ),
  • de dienst juridische informatie en advies,
  • de dienst schuldbemiddeling, de dienst collectieve schuldenregeling en
  • de dienst archivering.


Het gaat stuk voor stuk om projecten waarvoor gespecialiseerd personeel moet worden in dienst genomen, personeel dat de verschillende deelnemende OCMW’s afzonderlijk niet kunnen in dienst nemen, omwille van de hoge loonkost van deze specialisten en omdat het niet om fulltime tewerkstellingen zou gaan.

De zetel van de Vereniging ‘Welzijnsband Meetjesland’ is gevestigd in het OCMW van Eeklo, Visstraat 16, 9900 Eeklo. Het correspondentieadres is Lazarusbron 1 te 9990 Maldegem.

De verschillende bestuursorganen van de Vereniging zijn samengesteld uit raadsleden van de deelnemende OCMW’s.
Als voorzitter van de Vereniging heeft de Raad van Bestuur mevrouw Hilde De Graeve, voorzitter van het OCMW van Lievegem, aangeduid.
Het secretariaat wordt waargenomen door Maggy van Belle.

De kosten voor de dienstverlening waarvoor het personeel van de Vereniging instaat, worden verdeeld over de deelnemende besturen volgens afgesproken verdeelsleutels in principe in verhouding tot de omvang van de dienstverlening waarop men beroep doet.