Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling

 

De deelnemende besturen kunnen beroep doen op de juridische cel van de Welzijnsband om hun cliënten te begeleiden in een collectieve schuldenregeling en voor juridisch advies allerhande.

Taken:


Schuldbemiddeling: de juridische cel kijkt de gegrondheid na van de schulden van personen die komen aankloppen bij een OCMW van de Welzijnsband. Indien nodig wordt de schuld betwist en wordt er onderhandeld met de schuldeiser. Wanneer noch budgetbegeleiding, noch budgetbeheer een oplossing bieden voor de overmatige schuldenlast waarmee een cliënt te kampen heeft, kan de juridische cel een verzoekschrift collectieve schuldenregeling opmaken in samenwerking met de maatschappelijk werkers.


Collectieve schuldenregeling: de Welzijnsband kan in een collectieve schuldenregeling aangesteld worden als schuldbemiddelaar door de Arbeidsrechtbank. De juridische cel neemt de taak op zich om deze collectieve schuldenregeling uit te werken en de cliënt doorheen de procedure te begeleiden.

 

Juridisch advies en bijstand verlenen aan cliënten en aan OCMW-personeel: dit kan gaan over uiteenlopende onderwerpen: erfenissen, schulden, onderhoudsgeld, echtscheidingen,…

 

Contact

Email: schuldbemiddeling at welzijnsband punt be

Adres: Welzijnsband Meetjesland - Schuldbemiddeling, Oostveldstraat 91/1 te 9900 Eeklo